fbpx

ARITECH 1X-F

Stap 1: Druk op de toets ”STOP ZOEMER” om de interne zoemer te stoppen.

Stap 1: Druk op de knop ”STOP ZOEMER”  om de zoemer van de centrale te stoppen. Een continu brandende indicatie-LED Stop zoemer geeft aan dat de zoemer is gestopt.

Stap 1: Voer met de numerieke toetsen het wachtwoord voor toegangsniveau 2 in. Het standaardwachtwoord voor toegangsniveau 2 is 2222.

Stap 2: Druk op Enter.
Als er een lange pieptoon klinkt en de Herstel indicatie-LED constant brandt, betekent dit dat het correcte wachtwoord werd ingevoerd en dat toegangsniveau 2
actief is.

Stap 3: Om de signaalgevers te stoppen drukt u op de knop Alle signaalgevers stop. Om gestopte signaalgevers opnieuw te starten drukt u op de knop Alle signaalgevers aan en vervolgens op de knop Bevestigen. Als de indicatie-LED Alle signaalgevers aan continu brandt, zijn alle signaalgevers actief.

Stap 1: Voer met de numerieke toetsen het wachtwoord voor toegangsniveau 2 in. Het standaardwachtwoord voor toegangsniveau 2 is 2222.

Stap 2: Druk op Enter.
Als er een lange pieptoon klinkt en de Herstel indicatie-LED constant brandt, betekent dit dat het correcte wachtwoord werd ingevoerd en dat toegangsniveau 2
actief is.

Stap 3: Om het controlepaneel opnieuw in te stellen en alle huidige systeemgebeurtenissen te wissen drukt u op de knop Herstel. Systeemgebeurtenissen die nog niet zijn verholpen, blijven gemarkeerd nadat het herstelproces is voltooid

Stap 1: Voer met de numerieke toetsen het wachtwoord voor toegangsniveau 2 in. Het standaardwachtwoord voor toegangsniveau 2 is 2222.

Stap 2: Druk op Enter.
Als er een lange pieptoon klinkt en de Herstel indicatie-LED constant brandt, betekent dit dat het correcte wachtwoord werd ingevoerd en dat toegangsniveau 2
actief is.

Stap 3: Om een groep uit te schakelen drukt u op de algemene knop Gedeelte uit en vervolgens op de overeenkomende knop Groep.

Een uitgeschakelde groep wordt als volgt aangegeven:
• De algemene Gedeelte uit-LED brandt continu.
• De indicatie-LED Storing/Uit/Test voor de groep brandt continu.

Om de groep in te schakelen drukt u op de algemene knop Gedeelte uit en vervolgens
nog een keer op de knop Groep.

Stap 1: Voer met de numerieke toetsen het wachtwoord voor toegangsniveau 2 in. Het standaardwachtwoord voor toegangsniveau 2 is 2222.

Stap 2: Druk op Enter.
Als er een lange pieptoon klinkt en de Herstel indicatie-LED constant brandt, betekent dit dat het correcte wachtwoord werd ingevoerd en dat toegangsniveau 2
actief is.

Stap 3: Om het controlepaneel opnieuw in te stellen en alle huidige systeemgebeurtenissen te wissen drukt u op de knop Herstel. Systeemgebeurtenissen die nog niet zijn verholpen, blijven gemarkeerd nadat het herstelproces is voltooid

Cosijns tech bvba

Gooikeveldstraat 33, 1755 Gooik

MIBZ 20 2128 03

hello@cosijnssecurity.be

02 532 11 51

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.